05 września 2023

 

 

"Ukryty w Słowie"


- wywiad z ks. Maciejem Basiukiem, rezydentem w latach 2015-2020 r.

 

(wywiad przeprowadzony w 2015 r.)

Wywiad - x.MB (2015)

O pasjach naukowych, czytaniu, które staje się spotkaniem; o Ziemi Świętej, stworzeniu świata i o ludzkim Abrahamie z ks. dr. Maciejem Basiukiem rozmawia Barbara Rudkowska.

 

BR: Minęło już parę miesięcy, odkąd przybył Ksiądz do nas w charakterze rezydenta. Co było przed nami?

 

xMB: Święcenia kapłańskie przyjąłem w 1997 r. w katedrze p.w. Chrystusa Króla w Katowicach. Moją pierwszą placówką duszpasterską była parafia p.w. św. Stanisława w Żorach skąd przybyłem do was, do Świętej Rodziny w Tychach.

 

BR: Jak to możliwe? To chyba jakiś skrót myślowy.

 

xMB: Nie. Po prostu przez 18 lat byłem w jednej parafii. Najpierw wikarym, potem studentem, następnie rezydentem.

 

BR: Jaka jest specyfika tych różnych sposobów bycia księdzem?

 

xMB: Tego się nie da rozdzielić. Jedno wypływa z drugiego i stanowi logiczną całość. Ten proces cały czas trwa. Dalej służę, uczę się, rozwijam intelektualnie i duchowo. To należy do istoty człowieczeństwa i kapłaństwa.

 

BR: W ciągu tych 18 lat jakie doświadczenia, priorytety przyświecały Księdzu w posłudze duszpasterskiej? Z jakimi grupami był Ksiądz szczególnie związany?

 

xMB: W sposób naturalny w młodości z młodzieżą, w Ruchu Światło-Życie. Później, kiedy moja młodzież wydoroślała, zaczęła zakładać swoje rodziny, towarzyszyłem jej dalej - w Domowym Kościele.

 

BR: Skąd Księdza szczególne zainteresowanie Starym Testamentem?

 

xMB: Ksiądz biskup wezwał mnie i zapytał, czy chciałbym podjąć studia biblijne. To wynikało z tematu mojej pracy magisterskiej. Zgodziłem się. Jednak, dlaczego wezwał właśnie mnie? - nie wiem.

 

BR: Chociaż już na innym etapie, to na powrót został Ksiądz studentem.

 

xMB: Tak. W latach 2000-2006 studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie na Wydziale Teologicznym, w Instytucie Nauk Biblijnych. Studia zakończyłem obroną pracy doktorskiej zatytułowanej: „Ofiara Izaaka w zachodniej tradycji patrystycznej”. Moim promotorem był ks. profesor Antoni Tronina.

 

BR: I w ten sposób sam stał się Ksiądz profesorem?

 

xMB: Aktualnie jestem adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pracuję naukowo i prowadzę zajęcia ze studentami.

 

BR: Jaki jest Stary Testament?

 

xMB: Jest bardzo ciekawy. Często mówi się, że również bardzo trudny, ale to zazwyczaj wynika z rzadkiego kontaktu z tymi tekstami. Bliższe obcowanie ze Starym Testamentem sprawia, że staje się bardziej przystępny. Inną kwestią jest fakt, że wydarzenia w nim opisane odnoszą się do odległej przeszłości i zupełnie innej kultury, a to na pewno nie ułatwia lektury.

 

BR: Co najbardziej Księdza fascynuje w Starym Testamencie?

 

xMB: Działanie Boga w życiu człowieka i odpowiedź człowieka, niestety, nie zawsze zgodna z zamysłem Boga.

 

BR: Który z bohaterów Starego Testamentu jest Księdza „idolem”?

 

xMB: Abraham. Dlatego, że jest prawdziwym człowiekiem - nie jest jakąś postacią mityczną, czy super bohaterem. To człowiek z krwi i kości, z całą gamą zachowań od nieufności do zawierzenia. Ma swoje słabości, czasami upada, ale wielokrotnie potrafi zaufać Bogu tak mocno, że zostaje nazwany ojcem wierzących

.

BR: Jak się ma biblijny opis stworzenia świata do teorii ewolucji?

 

xMB: Najpierw należy zauważyć, że w Księdze Rodzaju znajdują się dwa opisy stworzenia świata i człowieka, które różnią się między sobą w wielu szczegółach. Jest to bardzo istotne, ponieważ w ten sposób wyraźnie widzimy, że nie roszczą sobie one prawa do dokładnego określenia, w jaki sposób dokonało się dzieło stwórcze. Natomiast zgodnie wskazują Boga, jako Stworzyciela wszystkiego. Możemy, zatem powiedzieć, że Pismo Święte podaje nam dwie hipotezy, jak dokonało się stworzenie. A zatem jeżeli w odniesieniu do teorii ewolucji, która jest również hipotezą dotyczącą rozwoju życia na ziemi, przyjmiemy, że to Bóg jest u początku całego procesu przez nią opisywanego, to również taka wersja jest możliwa.

 

BR: Dlaczego Bóg potężny i wszechmocny ukrywa się w prostych znakach i gestach?

 

xMB: Bo Pan Bóg w przeciwieństwie do władców tego świata nie musi niczego udowadniać. On jest Jedyny i nie ma konkurencji. Może objawić się w taki sposób, jaki Mu się podoba. A ponieważ jest Miłością i pragnie być jak najbliżej swoich stworzeń, dlatego przyszedł na świat, jako małe, bezbronne dziecko. Dzisiaj daje się nam pod postacią Chleba w Eucharystii.

 

BR: Jak można modlić się Pismem Świętym?

 

xMB: Już sam fakt czytania może stać się modlitwą. Bóg kieruje do nas słowa. Im bardziej staram się je zrozumieć w kontekście mojego życia, tym bardziej wchodzę w świat modlitwy. Jeżeli czytam list, mail od ukochanej osoby, to zastanawiam się nad jego treścią i odpowiadam. Podobnie z Pismem Świętym. Bóg, Który kocha - mówi, człowiek - słucha (czyta). To jest modlitwa. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem. Jednak od mojej wolności zależy, czy i jak odpowiem.

 

BR: Czy ma Ksiądz jakieś szczególnie ulubione miejsca w Ziemi Świętej?

 

xMB: Ilekroć jestem jako przewodnik w Ziemi Świętej, to zawsze jest coś nowego, z czym spotykam się po raz pierwszy, czego doświadczam pierwszy raz. Tam każde miejsce na inny sposób mówi o Bogu. Jest to ziemia, po której chodził Jezus i apostołowie, a wcześniej postaci znane ze Starego Testamentu. Upływ czasu zrobił swoje - wiele się zmieniło. Ale są też miejsca, które od wieków uświęca modlitwa chrześcijan, dając nam poczucie pewności, że to właśnie tu dokonało się zbawienie (m.in. Golgota, Wieczernik, Grób).

 

BR: Jak mądrze żyć?

 

xMB: Słuchać, co Bóg mówi i na co dzień to realizować. Bóg mówi przecież na wiele sposobów - nie tylko przez Pismo Święte, ale również przez wydarzenia z życia, przez drugiego człowieka. Dlatego powinniśmy konfrontować się z Jego wolą. Człowiek mądry, to ten, który kieruje się Bożymi wskazaniami.

 

BR: Jakie są Księdza pasje?

 

xMB: Książki - szczególnie o tematyce biblijnej, ale również literatura piękna. Poza tym fotografia.

 

BR: Czy będą wykłady z Pisma Świętego dla parafian?

 

xMB: Nie wiem. Nie mówię nie, chociaż na tę chwilę trudno coś deklarować. Są różne plany, które omawiamy z księdzem proboszczem. Jednym z konkretnych jest parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej w lutym 2017 r.

 

BR: Jak brzmi Księdza przesłanie prymicyjne?

 

xMB: To słowa z Psalmu 28: „Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało.”

 

BR: Proszę, więc prowadzić nas do Niego po tych drogach, które już Ksiądz przetarł pasją odkrywania, służbą i modlitwą. Bardzo dziękuję za rozmowę.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia p.w. Świętej Rodziny w Tychach - 2023