Rzeźba Świętej Rodziny w prezebiterium kościołaSZCZĘŚĆ BOŻE!

Witamy na stronach

parafii p.w. Świętej Rodziny

w Tychach

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)

Posłuszni wezwaniu Jezusa chcemy nieść Dobrą Nowinę także przez sieć WWW. Zachęcał nas do tego Ojciec Święty Jan Paweł II, który w orędziu na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu wskazywał na „pozytywny potencjał Internetu, zdolnego przenosić religijne informacje i nauczanie poza wszelkie bariery i granice”. Papież pisał: „Wybrany przeze mnie temat Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu 2001 r. - «Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji» - przywołuje słowa samego Jezusa. Nie mogło być inaczej, bo przecież głosimy Chrystusa i tylko Jego. Pamiętamy Jego słowa skierowane do pierwszych uczniów: «Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!» (Mt 10,27). W ukryciu naszych serc słuchaliśmy prawdy o Jezusie: teraz musimy rozgłaszać tę prawdę na dachach. (...) Możliwość przemawiania do tak szerokiego kręgu odbiorców nie istniała nawet w najbardziej fantastycznych wyobrażeniach tych, którzy głosili Ewangelię przed nami. W naszej epoce potrzebne jest zatem aktywne i twórcze wykorzystanie mediów przez Kościół. Katolicy powinni odważnie «otworzyć drzwi» środków przekazu Chrystusowi, tak aby Jego Dobra Nowina była głoszona z dachów całego świata!”.

Jak ważne dla Jana Pawła II było głoszenie Słowa Bożego w cyberprzestrzeni, świadczy temat orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2002 r. - „Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii”.
 


Statystyka odwiedzin od 30.10.2001  stat4u

Księga gości od 7.09.2002   zobacz księgę | dopisz się do księgi

Dodaj do Ulubionych     Startuj z naszej strony     Poleć znajomym