P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

14 - 21.05.2023 r.

 

SOBOTA - 13.05.2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  CZUWANIE FATIMSKIE: przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji I, II i III Róży

           Żywego Różańca, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo

           Boże i dary Ducha Świętego dla członków Róż i ich rodzin

           Po Mszy św. - Nabożeństwo różańcowe z procesją fatimską        

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marka Nizierskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny

           Szewczyków, Wójcików i Furgałów

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mścisława Klimkiewicza oraz ++ z rodziny o dar nieba

10.30  w intencji Karola Drażyka z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

12.00  w intencji Stanisława Dyrdy z okazji 60 r. urodzin z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary

           i łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i dalszą opiekę Świętej Rodziny (K+TD)

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Heleny Socały z okazji 87 r.

           urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,

           błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata (K+TD)

 

PONIEDZIAŁEK - 15.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Elżbiety Wojtak

           Po Mszy św. - Nabożeństwo Dni Krzyżowych: modlitwa o urodzaje i błogosławieństwo w każdej

                                   ludzkiej pracy

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Tadeusza Czerwińskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu

           cierpiące

18.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia i chwałę nieba dla + Tomasza Redisza

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

WTOREK - 16.05.2023 r. - Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski  

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Sitarz, ++ z rodzin z obu stron, ++ Agnieszkę i Władysława

           Pawłowicz, + Marcelinę Gąsior oraz ++ z rodziny Tymkiewicz i Chromicz

           Po Mszy św. - Nabożeństwo Dni Krzyżowych: modlitwa o urodzaje i błogosławieństwo w każdej

                                   ludzkiej pracy

18.00  z podziękowaniem Bogu za czas modlitwy, z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

           dla kapłanów i osób modlących się we Wspólnocie Margaretek

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Helenę Werpachowską i jej + męża Jerzego w kolejne rocznice śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

ŚRODA - 17.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla + Józefa Sitarz

           Po Mszy św. - Nabożeństwo Dni Krzyżowych: modlitwa o urodzaje i błogosławieństwo w każdej

                                   ludzkiej pracy

18.00  w intencji Gertrudy Janowskiej okazji 98 r. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

           o opiekę Świętej Rodziny i dary Ducha Świętego dla jubilatki i najbliższych (K+TD)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Dolina (intencja od parafii Świętej Rodziny)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

CZWARTEK - 18.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji Mateusza, z prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Mirosławy Prusak w 1 r. śmierci oraz jej + córki Urszuli

           (intencja od Krystyny z córkami)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Czesława Lewandowskiego o łaskę zbawienia (intencja

           od współpracowników)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

III PIĄTEK - 19.05.2023 r. - Dzień powszedni - I Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Werner (intencja od wnuczki Eweliny z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00  przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji członków IV Róży Żywego Różańca,

           z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha

           Świętego dla członków Róż i ich rodzin, a dla zmarłych o łaskę zbawienia

18.00  w intencji Wiktorii Żądeckiej z okazji 21 r. urodzin oraz Kingi Żądeckiej z okazji 18 r. urodzin,

           z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej

           Rodziny i dary Ducha Świętego

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

SOBOTA - 20.05.2023 r. - Dzień powszedni - II Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Jacka Kasprzyckiego (intencja od sąsiadów z ul. Elfów 6)

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od szwagra Kazimierza z żoną Krystyną, dziećmi

           i wnukami)

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Wojciecha i Juliannę Kot, ++ braci Mieczysława, Józefa

           i Stanisława, + siostrę Helenę Sitarską

           oraz ++ Waleriana i Mariana

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

NIEDZIELA - 21.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - III Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Hildegardę Kubica w 2 r. śmierci, jej + męża Huberta Kubica, ++ z rodziny Kubica, Pacha i Kocima, + Jana

           Zaleskiego oraz + Henryka Kuc

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Sobczyk-Piątek (intencja od Małgorzaty Słota z rodziną)

10.30  do Miłosierdzia Bożego z prośbą o życie wieczne dla + Jana Halacz w kolejną rocznicę śmierci,

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Antoniego Szczepanek w 20 r. śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ dziadków, babcie, ciocie i wujków,

          + swatową Edeltraudę oraz ++ z pokrewieństwa

13.30  Ślub rzymski: Skornąg - Korfanty         

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  do Świętej Rodziny z prośbą o udzielenie potrzebnych łask dla wolontariuszek Anny, Urszuli i Marii sprawujących posługę w Oratorium

           Seniora Świętej Rodziny (intencja od seniorów)

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

07 - 14.05.2023 r.

 

I SOBOTA - 06.05.2023 r. - Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  za małżonków Joannę i Przemysława Golów z okazji 18 r. ślubu, z podziękowaniem za dar małżeństwa

           i rodzicielstwa oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i prowadzenie Ducha

           Świętego dla całej rodziny

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe    

 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 07.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + tatę Jana we wspomnienie urodzin, ++ mamy Cecylię i Helenę, + brata

           Bogusława oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron                                                                                                                                                                                 

  9.00  do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Burakowskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin,

           z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże

           dla solenizanta i jego rodziny

10.30  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + Henryka Olechno w 2 r. śmierci

10.30  z okazji 12 r. urodzin Kornelii Czechowicz, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą

           o światło Ducha Świętego

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię Pyłypońską w 2 r. śmierci

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  w intencji Michała Całka z okazji 15 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski,

           z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Świętej Rodziny i dary Ducha Świętego

 

PONIEDZIAŁEK - 08.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,

                                                            głównego patrona Polski

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ryszarda Kobryń w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

18.00  do Świętej Rodziny o łaskę zdrowia dla męża i ojca Stefana Stąchora

18.00  do Miłosierdzia Bożego o spokój duszy dla + Edwarda Tarsa (intencja od Barbary i Kazimierza Krok

           z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

         

WTOREK - 09.05.2023 r. - Dzień powszedni   

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Werner w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Janinę i Jana Ferenc w 10 r. śmierci oraz ++ z rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Karola Włoszka, jego + żonę Irenę oraz ich + syna Krzysztofa (intencja

           od sąsiadów z ul. Ejsmonda 7)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

          

ŚRODA - 10.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Ernesta i Małgorzatę Kała oraz ++ z rodziny Kała i Matyja

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla + mamy Michaliny w kolejną rocznicę śmierci

           oraz jej + syna Zygmunta

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00  dziękczynno-błagalna w intencji ks. Mariusza z okazji 20-lecia kapłaństwa i kolejnej rocznicy urodzin

18.00  do Miłosierdzia Bożego, z prośbą o dar zbawienia dla + mamy Ireny Barciuk w 10 r. śmierci

           oraz + Bolesława Barciuk

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

       

CZWARTEK - 11.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Łucję i Stanisława Bołdys w kolejne rocznice śmierci

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Jankowską w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

PIĄTEK - 12.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji ks. proboszcza Adama, ks. Mariusza i ks. Dariusza, z podziękowaniem za posługę

           duszpasterską, z prośbą o dary Ducha Świętego na dalszej drodze kapłańskiej (intencja od XII i XIII

           Róży Żywego Różańca)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Joannę i Emila, + męża Krzysztofa oraz ++ dziadków i babcie

           z obu stron

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Genowefę Obuchowicz (intencja od chrześnicy Marianny z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

                    

SOBOTA - 13.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.40  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej  Maryi Panny

  8.00  w intencji emerytów, rencistów, chorych i cierpiących parafian    

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes z indywidualnym

                                   błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  CZUWANIE FATIMSKIE: przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji I, II i III Róży

           Żywego Różańca, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo

           Boże i dary Ducha Świętego dla członków Róż i ich rodzin

           Po Mszy św. - Nabożeństwo różańcowe z procesją fatimską        

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marka Nizierskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Szewczyków, Wójcików i Furgałów

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mścisława Klimkiewicza oraz ++ z rodziny o dar nieba

10.30  w intencji Karola Drażyka z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

12.00  w intencji Stanisława Dyrdy z okazji 60 r. urodzin z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, z prośbą o błogosławieństwo

           Boże i dalszą opiekę Świętej Rodziny (K+TD)

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Heleny Socały z okazji 87 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu

           za przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata (K+TD)

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

04 - 11.06.2023 r.

 

I SOBOTA - 03.06.2023 r. - Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Martę i Alojzego Zioło oraz ++ Danutę i Józefa Wesołowskich

 

NIEDZIELA - 04.06.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Stanisława i Halinę Waśko oraz + syna Jerzego Waśko (intencja

           od Rafała i Joanny Guzik)

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

10.30  w intencji wszystkich czcicieli św. Antoniego Padewskiego (wprowadzenie relikwii św. Antoniego

           z Padwy)

10.30  w intencji Matyldy Ludynia z okazji 85 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za przeżyte lata

            i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny dla jubilatki i dzieci

           z rodzinami (K+TD)

12.00  MSZA ŚW. Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

15.30  Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.00  do Najświętszego Serca Jezusowego jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

           opiekę i zawierzenie Sercu Jezusowemu całej rodziny

          

PONIEDZIAŁEK - 05.06.2023 r. - Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika

  7.00  w intencji Władysławy Dymarek z okazji 87 r. urodzin, z podziękowaniem za przeżyte lata i otrzymane

           łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny (TD)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Romana Gościckiego w 8 r. śmierci, ++ rodziców i teściów

           oraz + Sergiusza

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Waśko (intencja od rodziny Guzik z Bochni)

         

WTOREK - 06.06.2023 r. - Dzień powszedni  

  7.00  za parafian

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Alicję Moćko, + tatę Edwarda Moćko w kolejne rocznice śmierci

           oraz ++ z rodziny z obu stron

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Łucję Pająk w 30 dzień po śmierci

 

ŚRODA - 07.06.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + córkę Lidię w 1 r. śmierci oraz ++ z  rodziny

  7.00  za parafian

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Macieja Sośnierz w 1 r. śmierci, ++ rodziców Jadwigę i Józefa,

           ++ teściów Marię i Macieja oraz ++ rodzeństwo z obu stron

                      

CZWARTEK - 08.06.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

  7.00  za parafian

           Po Mszy Św. - PROCESJA Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

ok. 9.00 (po procesji) za dobrodziejów i ofiarodawców naszego kościoła i naszej parafii

                                    oraz za budowniczych ołtarzy Bożego Ciała

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierę Matiasz w 30 dzień po śmierci

12.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla + męża Gerarda Przełuckiego i + córki Barbary w kolejne

           rocznice śmierci

16.00  do Miłosierdzia Bożego za + Feliksa Curzydło w 12 r. śmierci (intencja od córki i syna z rodzinami)

          

PIĄTEK - 09.06.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Józefa i Kazimierę Król, ++ Henryka i Marię Szwajnoch,

           + Teresę Burda, + Lecha Romanowskiego, + Krystynę Kiełpińską oraz ++ z rodziny Chyrowskich,

           Makowskich i Romanowskich

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Stanisława Madoń oraz dusze w czyśćcu cierpiące    

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Reginę, + ojca Józefa, + brata Jana oraz ++ babcie i dziadków z obu

           stron

           Po Mszy św. - Nabożeństwo eucharystyczne z procesją teoforyczną

 

SOBOTA - 10.06.2023 r. - Dzień powszedni

  7.40  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

  8.00  w intencji emerytów, rencistów, chorych i cierpiących parafian

  8.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Antoninę, + męża Ludwika, + córkę Krystynę, ++ zięciów Tomasza,

           Adama i Andrzeja oraz dusze w czyśćcu cierpiące

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes z indywidualnym

                                   błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Janinę i Aleksandra Kwiczała w kolejne rocznice śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo eucharystyczne z procesją teoforyczną

 

X NIEDZIELA ZWYKŁA - 11.06.2023 r. 

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Szczęśniak (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Klementynę Labus w 30 dzień po śmierci

10.30  w intencji Iwony i Sebastiana Król z okazji 15 r. ślubu z podziękowaniem Panu Bogu za dar małżeństwa i rodzicielstwa oraz otrzymane łaski,

           z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego (K+TD)

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Kwaśniewicza w 4 r. śmierci, ++ rodziców z obu stron, + wnuka Marka, ++ Elżbietę i Zygmunta Rostek,

           ++ Andrzeja i Henryka Czekaj oraz + Mariana Opiłkę

15.30  Nabożeństwo eucharystyczne z procesją teoforyczną

16.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Antoninę i Józefa Wiktor w kolejne rocznice śmierci, ++ z rodziny Wiktorów i Dyduchów oraz dusze

           w czyśćcu cierpiące

SOBOTA  - 29.04.2023 r. - Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy 

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Krystynę Jajko w 30 dzień po śmierci        

 

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 30.04.2023 r. - Niedziela Dobrego Pasterza

  7.00  w intencji wszystkich parafian

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Stefanowicz w 14 r. śmierci

10.30  Wczesna Komunia Święta

12.00  w intencji rocznego dziecka Heleny Mendera, w podziękowaniu za dar życia i łaskę Chrztu św., z prośbą

           o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla niej i całej najbliższej rodziny

15.30  Nabożeństwo w intencji powołań do służby Bożej

16.00  do Świętej Rodziny w intencji małżonków Ewy i Tadeusza Pochłopień z okazji 45 r. ślubu,

           z podziękowaniem za przeżyte lata i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary

           Ducha Świętego na kolejne lata życia dla jubilatów, dzieci i wnuków (K+TD)

 

PONIEDZIAŁEK - 01.05.2023 r. - Święto św. Józefa Rzemieślnika

  7.00  przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji parafian

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Józefa

12.00  Pierwsza Komunia Święta - grupa parafialna

18.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla Marii Widlarz (intencja od koleżanek ze Szkoły Podstawowej

           nr 14 w Tychach)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Genowefę Obuchowicz (intencja od Teresy Janeczko z dziećmi i wnukami)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

WTOREK - 02.05.2023 r. - Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła   

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Sobczyk-Piątek (intencja od Danuty Piątek)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Edwarda Tarsa w 30 dzień po śmierci i jego + żonę Helenę

            Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

ŚRODA - 03.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI,

                                         głównej patronki Polski 

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Helenę i Stefana Sochów, ++ Konstancję i Antoniego Gruszczyńskich,

           + Wawrzyna Gruszczyńskiego oraz + Dariusza Winconka

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Jerzego Chudzińskiego (intencja od sąsiadów)   

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko w 30 dzień po śmierci

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Auguścika (intencja od parafii Świętej Rodziny)

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Sobczyk-Piątek (intencja od męża z synem)         

 

I CZWARTEK - 04.05.2023 r. - Wspomnienie św. Floriana, męczennika, patrona archidiecezji katowickiej

  7.00  w intencji Leokadii Soińskiej z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu

           za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny i łaskę zdrowia

           Po Mszy św. - Nabożeństwo pierwszoczwartkowe w intencji kapłanów i o nowe powołania     

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  w intencji kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w intencji służby liturgicznej oraz osób

           konsekrowanych

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

I PIĄTEK - 05.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla + Jana Kaczmarczyka w 1 r. śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30  w intencji ks. proboszcza Adama oraz katechetki Krystyny Madoń, z podziękowaniem za przygotowanie

           dzieci wczesnokomunijnych do sakramentów spowiedzi i komunii św., z prośbą o Boże

           błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski

18.00  do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji rodzin naszej parafii

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

19.00  w intencji młodzieży naszej parafii, a szczególnie przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

 

I SOBOTA - 06.05.2023 r. - Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

  7.00  w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi, obelgi i bluźnierstwa przeciwko

           Dziewictwu Matki Bożej

           Po Mszy św. - Medytacja i różaniec wynagradzający

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  za małżonków Joannę i Przemysława Golów z ok. 18 r. ślubu, z podziękowaniem za dar małżeństwa

           i rodzicielstwa oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i prowadzenie Ducha

           Świętego dla całej rodziny (K)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe        

 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 07.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + tatę Jana we wspomnienie urodzin, ++ mamy Cecylię i Helenę, + brata Bogusława oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron                                                                                                                                                                                 

  9.00  do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Burakowskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

           o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla solenizanta i jego rodziny

10.30  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + Henryka Olechno w 2 r. śmierci

10.30  z okazji 12 r. urodzin Kornelii Czechowicz, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o światło Ducha Świętego

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię Pyłypońską w 2 r. śmierci

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  w intencji Michała Całka z okazji 15 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,

           opiekę Świętej Rodziny i dary Ducha Świętego

Niedziela - 04.06.2023 r

Uroczystość Najświętszej Trójcy

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

07 - 14.05.2023 r.

 

I SOBOTA - 06.05.2023 r. - Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  za małżonków Joannę i Przemysława Golów z okazji 18 r. ślubu, z podziękowaniem za dar małżeństwa

           i rodzicielstwa oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i prowadzenie Ducha

           Świętego dla całej rodziny

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe    

 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 07.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + tatę Jana we wspomnienie urodzin, ++ mamy Cecylię i Helenę, + brata

           Bogusława oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron                                                                                                                                                                                 

  9.00  do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Burakowskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin,

           z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże

           dla solenizanta i jego rodziny

10.30  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + Henryka Olechno w 2 r. śmierci

10.30  z okazji 12 r. urodzin Kornelii Czechowicz, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą

           o światło Ducha Świętego

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię Pyłypońską w 2 r. śmierci

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  w intencji Michała Całka z okazji 15 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski,

           z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Świętej Rodziny i dary Ducha Świętego

 

PONIEDZIAŁEK - 08.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,

                                                            głównego patrona Polski

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ryszarda Kobryń w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

18.00  do Świętej Rodziny o łaskę zdrowia dla męża i ojca Stefana Stąchora

18.00  do Miłosierdzia Bożego o spokój duszy dla + Edwarda Tarsa (intencja od Barbary i Kazimierza Krok

           z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

         

WTOREK - 09.05.2023 r. - Dzień powszedni   

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Werner w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Janinę i Jana Ferenc w 10 r. śmierci oraz ++ z rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Karola Włoszka, jego + żonę Irenę oraz ich + syna Krzysztofa (intencja

           od sąsiadów z ul. Ejsmonda 7)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

          

ŚRODA - 10.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Ernesta i Małgorzatę Kała oraz ++ z rodziny Kała i Matyja

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla + mamy Michaliny w kolejną rocznicę śmierci

           oraz jej + syna Zygmunta

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00  dziękczynno-błagalna w intencji ks. Mariusza z okazji 20-lecia kapłaństwa i kolejnej rocznicy urodzin

18.00  do Miłosierdzia Bożego, z prośbą o dar zbawienia dla + mamy Ireny Barciuk w 10 r. śmierci

           oraz + Bolesława Barciuk

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

       

CZWARTEK - 11.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Łucję i Stanisława Bołdys w kolejne rocznice śmierci

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Jankowską w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

PIĄTEK - 12.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji ks. proboszcza Adama, ks. Mariusza i ks. Dariusza, z podziękowaniem za posługę

           duszpasterską, z prośbą o dary Ducha Świętego na dalszej drodze kapłańskiej (intencja od XII i XIII

           Róży Żywego Różańca)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Joannę i Emila, + męża Krzysztofa oraz ++ dziadków i babcie

           z obu stron

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Genowefę Obuchowicz (intencja od chrześnicy Marianny z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

                    

SOBOTA - 13.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.40  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej  Maryi Panny

  8.00  w intencji emerytów, rencistów, chorych i cierpiących parafian    

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes z indywidualnym

                                   błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  CZUWANIE FATIMSKIE: przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji I, II i III Róży

           Żywego Różańca, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo

           Boże i dary Ducha Świętego dla członków Róż i ich rodzin

           Po Mszy św. - Nabożeństwo różańcowe z procesją fatimską        

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marka Nizierskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Szewczyków, Wójcików i Furgałów

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mścisława Klimkiewicza oraz ++ z rodziny o dar nieba

10.30  w intencji Karola Drażyka z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

12.00  w intencji Stanisława Dyrdy z okazji 60 r. urodzin z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, z prośbą o błogosławieństwo

           Boże i dalszą opiekę Świętej Rodziny (K+TD)

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Heleny Socały z okazji 87 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu

           za przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata (K+TD)

SOBOTA  - 29.04.2023 r. - Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy 

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Krystynę Jajko w 30 dzień po śmierci        

 

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 30.04.2023 r. - Niedziela Dobrego Pasterza

  7.00  w intencji wszystkich parafian

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Stefanowicz w 14 r. śmierci

10.30  Wczesna Komunia Święta

12.00  w intencji rocznego dziecka Heleny Mendera, w podziękowaniu za dar życia i łaskę Chrztu św., z prośbą

           o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla niej i całej najbliższej rodziny

15.30  Nabożeństwo w intencji powołań do służby Bożej

16.00  do Świętej Rodziny w intencji małżonków Ewy i Tadeusza Pochłopień z okazji 45 r. ślubu,

           z podziękowaniem za przeżyte lata i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary

           Ducha Świętego na kolejne lata życia dla jubilatów, dzieci i wnuków (K+TD)

 

PONIEDZIAŁEK - 01.05.2023 r. - Święto św. Józefa Rzemieślnika

  7.00  przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji parafian

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Józefa

12.00  Pierwsza Komunia Święta - grupa parafialna

18.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla Marii Widlarz (intencja od koleżanek ze Szkoły Podstawowej

           nr 14 w Tychach)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Genowefę Obuchowicz (intencja od Teresy Janeczko z dziećmi i wnukami)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

WTOREK - 02.05.2023 r. - Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła   

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Sobczyk-Piątek (intencja od Danuty Piątek)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Edwarda Tarsa w 30 dzień po śmierci i jego + żonę Helenę

            Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

ŚRODA - 03.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI,

                                         głównej patronki Polski 

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Helenę i Stefana Sochów, ++ Konstancję i Antoniego Gruszczyńskich,

           + Wawrzyna Gruszczyńskiego oraz + Dariusza Winconka

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Jerzego Chudzińskiego (intencja od sąsiadów)   

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko w 30 dzień po śmierci

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Auguścika (intencja od parafii Świętej Rodziny)

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Sobczyk-Piątek (intencja od męża z synem)         

 

I CZWARTEK - 04.05.2023 r. - Wspomnienie św. Floriana, męczennika, patrona archidiecezji katowickiej

  7.00  w intencji Leokadii Soińskiej z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu

           za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny i łaskę zdrowia

           Po Mszy św. - Nabożeństwo pierwszoczwartkowe w intencji kapłanów i o nowe powołania     

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  w intencji kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w intencji służby liturgicznej oraz osób

           konsekrowanych

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

I PIĄTEK - 05.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla + Jana Kaczmarczyka w 1 r. śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30  w intencji ks. proboszcza Adama oraz katechetki Krystyny Madoń, z podziękowaniem za przygotowanie

           dzieci wczesnokomunijnych do sakramentów spowiedzi i komunii św., z prośbą o Boże

           błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski

18.00  do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji rodzin naszej parafii

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

19.00  w intencji młodzieży naszej parafii, a szczególnie przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

 

I SOBOTA - 06.05.2023 r. - Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

  7.00  w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi, obelgi i bluźnierstwa przeciwko

           Dziewictwu Matki Bożej

           Po Mszy św. - Medytacja i różaniec wynagradzający

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  za małżonków Joannę i Przemysława Golów z ok. 18 r. ślubu, z podziękowaniem za dar małżeństwa

           i rodzicielstwa oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i prowadzenie Ducha

           Świętego dla całej rodziny (K)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe        

 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 07.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + tatę Jana we wspomnienie urodzin, ++ mamy Cecylię i Helenę, + brata Bogusława oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron                                                                                                                                                                                 

  9.00  do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Burakowskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

           o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla solenizanta i jego rodziny

10.30  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + Henryka Olechno w 2 r. śmierci

10.30  z okazji 12 r. urodzin Kornelii Czechowicz, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o światło Ducha Świętego

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię Pyłypońską w 2 r. śmierci

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  w intencji Michała Całka z okazji 15 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,

           opiekę Świętej Rodziny i dary Ducha Świętego

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY

W TYCHACH

KANCELARIA

ORATORIUM

KONTAKT

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

14 - 21.05.2023 r.

 

SOBOTA - 13.05.2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  CZUWANIE FATIMSKIE: przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji I, II i III Róży

           Żywego Różańca, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo

           Boże i dary Ducha Świętego dla członków Róż i ich rodzin

           Po Mszy św. - Nabożeństwo różańcowe z procesją fatimską        

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marka Nizierskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny

           Szewczyków, Wójcików i Furgałów

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mścisława Klimkiewicza oraz ++ z rodziny o dar nieba

10.30  w intencji Karola Drażyka z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

12.00  w intencji Stanisława Dyrdy z okazji 60 r. urodzin z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary

           i łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i dalszą opiekę Świętej Rodziny (K+TD)

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Heleny Socały z okazji 87 r.

           urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,

           błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata (K+TD)

 

PONIEDZIAŁEK - 15.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Elżbiety Wojtak

           Po Mszy św. - Nabożeństwo Dni Krzyżowych: modlitwa o urodzaje i błogosławieństwo w każdej

                                   ludzkiej pracy

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Tadeusza Czerwińskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu

           cierpiące

18.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia i chwałę nieba dla + Tomasza Redisza

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

WTOREK - 16.05.2023 r. - Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski  

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Sitarz, ++ z rodzin z obu stron, ++ Agnieszkę i Władysława

           Pawłowicz, + Marcelinę Gąsior oraz ++ z rodziny Tymkiewicz i Chromicz

           Po Mszy św. - Nabożeństwo Dni Krzyżowych: modlitwa o urodzaje i błogosławieństwo w każdej

                                   ludzkiej pracy

18.00  z podziękowaniem Bogu za czas modlitwy, z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

           dla kapłanów i osób modlących się we Wspólnocie Margaretek

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Helenę Werpachowską i jej + męża Jerzego w kolejne rocznice śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

ŚRODA - 17.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla + Józefa Sitarz

           Po Mszy św. - Nabożeństwo Dni Krzyżowych: modlitwa o urodzaje i błogosławieństwo w każdej

                                   ludzkiej pracy

18.00  w intencji Gertrudy Janowskiej okazji 98 r. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

           o opiekę Świętej Rodziny i dary Ducha Świętego dla jubilatki i najbliższych (K+TD)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Dolina (intencja od parafii Świętej Rodziny)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

CZWARTEK - 18.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji Mateusza, z prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Mirosławy Prusak w 1 r. śmierci oraz jej + córki Urszuli

           (intencja od Krystyny z córkami)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Czesława Lewandowskiego o łaskę zbawienia (intencja

           od współpracowników)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

III PIĄTEK - 19.05.2023 r. - Dzień powszedni - I Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Werner (intencja od wnuczki Eweliny z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00  przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji członków IV Róży Żywego Różańca,

           z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha

           Świętego dla członków Róż i ich rodzin, a dla zmarłych o łaskę zbawienia

18.00  w intencji Wiktorii Żądeckiej z okazji 21 r. urodzin oraz Kingi Żądeckiej z okazji 18 r. urodzin,

           z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej

           Rodziny i dary Ducha Świętego

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

SOBOTA - 20.05.2023 r. - Dzień powszedni - II Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Jacka Kasprzyckiego (intencja od sąsiadów z ul. Elfów 6)

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od szwagra Kazimierza z żoną Krystyną, dziećmi

           i wnukami)

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Wojciecha i Juliannę Kot, ++ braci Mieczysława, Józefa

           i Stanisława, + siostrę Helenę Sitarską

           oraz ++ Waleriana i Mariana

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

NIEDZIELA - 21.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - III Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Hildegardę Kubica w 2 r. śmierci, jej + męża Huberta Kubica, ++ z rodziny Kubica, Pacha i Kocima, + Jana

           Zaleskiego oraz + Henryka Kuc

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Sobczyk-Piątek (intencja od Małgorzaty Słota z rodziną)

10.30  do Miłosierdzia Bożego z prośbą o życie wieczne dla + Jana Halacz w kolejną rocznicę śmierci,

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Antoniego Szczepanek w 20 r. śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ dziadków, babcie, ciocie i wujków,

          + swatową Edeltraudę oraz ++ z pokrewieństwa

13.30  Ślub rzymski: Skornąg - Korfanty         

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  do Świętej Rodziny z prośbą o udzielenie potrzebnych łask dla wolontariuszek Anny, Urszuli i Marii sprawujących posługę w Oratorium

           Seniora Świętej Rodziny (intencja od seniorów)

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

07 - 14.05.2023 r.

 

I SOBOTA - 06.05.2023 r. - Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  za małżonków Joannę i Przemysława Golów z okazji 18 r. ślubu, z podziękowaniem za dar małżeństwa

           i rodzicielstwa oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i prowadzenie Ducha

           Świętego dla całej rodziny

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe    

 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 07.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + tatę Jana we wspomnienie urodzin, ++ mamy Cecylię i Helenę, + brata

           Bogusława oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron                                                                                                                                                                                 

  9.00  do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Burakowskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin,

           z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże

           dla solenizanta i jego rodziny

10.30  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + Henryka Olechno w 2 r. śmierci

10.30  z okazji 12 r. urodzin Kornelii Czechowicz, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą

           o światło Ducha Świętego

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię Pyłypońską w 2 r. śmierci

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  w intencji Michała Całka z okazji 15 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski,

           z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Świętej Rodziny i dary Ducha Świętego

 

PONIEDZIAŁEK - 08.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,

                                                            głównego patrona Polski

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ryszarda Kobryń w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

18.00  do Świętej Rodziny o łaskę zdrowia dla męża i ojca Stefana Stąchora

18.00  do Miłosierdzia Bożego o spokój duszy dla + Edwarda Tarsa (intencja od Barbary i Kazimierza Krok

           z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

         

WTOREK - 09.05.2023 r. - Dzień powszedni   

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Werner w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Janinę i Jana Ferenc w 10 r. śmierci oraz ++ z rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Karola Włoszka, jego + żonę Irenę oraz ich + syna Krzysztofa (intencja

           od sąsiadów z ul. Ejsmonda 7)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

          

ŚRODA - 10.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Ernesta i Małgorzatę Kała oraz ++ z rodziny Kała i Matyja

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla + mamy Michaliny w kolejną rocznicę śmierci

           oraz jej + syna Zygmunta

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00  dziękczynno-błagalna w intencji ks. Mariusza z okazji 20-lecia kapłaństwa i kolejnej rocznicy urodzin

18.00  do Miłosierdzia Bożego, z prośbą o dar zbawienia dla + mamy Ireny Barciuk w 10 r. śmierci

           oraz + Bolesława Barciuk

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

       

CZWARTEK - 11.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Łucję i Stanisława Bołdys w kolejne rocznice śmierci

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Jankowską w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

PIĄTEK - 12.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji ks. proboszcza Adama, ks. Mariusza i ks. Dariusza, z podziękowaniem za posługę

           duszpasterską, z prośbą o dary Ducha Świętego na dalszej drodze kapłańskiej (intencja od XII i XIII

           Róży Żywego Różańca)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Joannę i Emila, + męża Krzysztofa oraz ++ dziadków i babcie

           z obu stron

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Genowefę Obuchowicz (intencja od chrześnicy Marianny z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

                    

SOBOTA - 13.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.40  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej  Maryi Panny

  8.00  w intencji emerytów, rencistów, chorych i cierpiących parafian    

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes z indywidualnym

                                   błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  CZUWANIE FATIMSKIE: przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji I, II i III Róży

           Żywego Różańca, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo

           Boże i dary Ducha Świętego dla członków Róż i ich rodzin

           Po Mszy św. - Nabożeństwo różańcowe z procesją fatimską        

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marka Nizierskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Szewczyków, Wójcików i Furgałów

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mścisława Klimkiewicza oraz ++ z rodziny o dar nieba

10.30  w intencji Karola Drażyka z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

12.00  w intencji Stanisława Dyrdy z okazji 60 r. urodzin z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, z prośbą o błogosławieństwo

           Boże i dalszą opiekę Świętej Rodziny (K+TD)

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Heleny Socały z okazji 87 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu

           za przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata (K+TD)

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

28.05 - 04.06.2023 r.

 

SOBOTA - 27.05.2023 r. - Dzień powszedni - IX Dzień Nowenny do Ducha Świętego

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Stanisławę Hajduszkiewicz w 5 r. śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

NIEDZIELA - 28.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Werner (intencja od Jacka i Bogusławy Wyporek z rodziną)

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla ++ rodziców Janiny i Jakuba Bodziony, + wujka Stefana

           Ociepka, + cioci Anny Sułkowskiej, ++ dziadków z obu stron i dusz w czyśćcu cierpiących

10.30  Rocznica Pierwszej Komunii Świętej           

10.30  w intencji Natalii i Michała Siwy z okazji 5 r. ślubu, z podziękowaniem za dar miłości małżeńskiej,

           z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny (K+TD)

12.00  Msza św. Chrzcielna: Bolesław Piotr Mol, Karol Krzysztof Staniek

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Jana Janika w 30 dzień po śmierci

         

PONIEDZIAŁEK - 29.05.2023 r. - Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Małgorzatę Opuszko

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Waśko w 30 dzień po śmierci

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Klementynę Labus (intencja od sąsiadów z ul. Estkowskiego 4)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

         

WTOREK - 30.05.2023 r. - Wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika  

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Janusza Bojarskiego, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry Irenę,

           Helenę i Krystynę, ++ szwagrów Emila, Tadeusza i Aleksego oraz dusze w czyśćcu cierpiące

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  w intencji żywych i zmarłych członków diakonii i grup parafialnych

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Jacka Kasprzyckiego (intencja od rodziny)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

           Po nabożeństwie majowym - Katecheza dla dorosłych: „IV Przykazanie Dekalogu” i Adoracja

                                                          Najświętszego Sakramentu do 21.00

          

ŚRODA - 31.05.2023 r. - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Szczęśniak (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Werner (intencja od męża i wnuka Arkadiusza)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Grzegorza Krejca w 2 r. śmierci i jego ++ rodziców Bronisławę

           i Wacława

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

       

I CZWARTEK - 01.06.2023 r. - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Dorotę Gnacikowską w 4 r. śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo pierwszoczwartkowe w intencji kapłanów i o nowe powołania

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  w intencji kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w intencji służby liturgicznej oraz osób

           konsekrowanych

18.00  z okazji Dnia Dziecka w intencji wnuczek Ingi, Toli i Niny, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane

          łaski i dary, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny oraz dary Ducha Świętego

      

I PIĄTEK - 02.06.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Sylwestra i Tadeusza w kolejne rocznice śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30  Msza św. szkolna: w intencji wszystkich dzieci naszej parafii z okazji Dnia Dziecka

18.00  do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji rodzin naszej parafii

                    

I SOBOTA - 03.06.2023 r. - Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

  7.00  w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi, obelgi i bluźnierstwa przeciwko

           Boskiemu Macierzyństwu Maryi

  7.00  za dusze w czyśćcu ciepiące (intencja z ofiar ze skarbonki)

           Po Mszy św. - Medytacja i różaniec wynagradzający

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Martę i Alojzego Zioło oraz ++ Danutę i Józefa Wesołowskich

     

NIEDZIELA - 04.06.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Stanisława i Halinę Waśko oraz + syna Jerzego Waśko (intencja od Rafała i Joanny Guzik)

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

10.30  w intencji wszystkich czcicieli św. Antoniego Padewskiego (wprowadzenie relikwii św. Antoniego z Padwy)

10.30  w intencji Matyldy Ludynia z okazji 85 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o Boże

           błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny dla jubilatki i dzieci z rodzinami (K+TD)

12.00  MSZA ŚW. Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

15.30  Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.00  do Najświętszego Serca Jezusowego jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zawierzenie Sercu

           Jezusowemu całej rodziny

SOBOTA  - 29.04.2023 r. - Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy 

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Krystynę Jajko w 30 dzień po śmierci        

 

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 30.04.2023 r. - Niedziela Dobrego Pasterza

  7.00  w intencji wszystkich parafian

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Stefanowicz w 14 r. śmierci

10.30  Wczesna Komunia Święta

12.00  w intencji rocznego dziecka Heleny Mendera, w podziękowaniu za dar życia i łaskę Chrztu św., z prośbą

           o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla niej i całej najbliższej rodziny

15.30  Nabożeństwo w intencji powołań do służby Bożej

16.00  do Świętej Rodziny w intencji małżonków Ewy i Tadeusza Pochłopień z okazji 45 r. ślubu,

           z podziękowaniem za przeżyte lata i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary

           Ducha Świętego na kolejne lata życia dla jubilatów, dzieci i wnuków (K+TD)

 

PONIEDZIAŁEK - 01.05.2023 r. - Święto św. Józefa Rzemieślnika

  7.00  przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji parafian

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Józefa

12.00  Pierwsza Komunia Święta - grupa parafialna

18.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla Marii Widlarz (intencja od koleżanek ze Szkoły Podstawowej

           nr 14 w Tychach)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Genowefę Obuchowicz (intencja od Teresy Janeczko z dziećmi i wnukami)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

WTOREK - 02.05.2023 r. - Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła   

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Sobczyk-Piątek (intencja od Danuty Piątek)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Edwarda Tarsa w 30 dzień po śmierci i jego + żonę Helenę

            Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

ŚRODA - 03.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI,

                                         głównej patronki Polski 

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Helenę i Stefana Sochów, ++ Konstancję i Antoniego Gruszczyńskich,

           + Wawrzyna Gruszczyńskiego oraz + Dariusza Winconka

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Jerzego Chudzińskiego (intencja od sąsiadów)   

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko w 30 dzień po śmierci

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Auguścika (intencja od parafii Świętej Rodziny)

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Sobczyk-Piątek (intencja od męża z synem)         

 

I CZWARTEK - 04.05.2023 r. - Wspomnienie św. Floriana, męczennika, patrona archidiecezji katowickiej

  7.00  w intencji Leokadii Soińskiej z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu

           za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny i łaskę zdrowia

           Po Mszy św. - Nabożeństwo pierwszoczwartkowe w intencji kapłanów i o nowe powołania     

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  w intencji kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w intencji służby liturgicznej oraz osób

           konsekrowanych

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

I PIĄTEK - 05.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla + Jana Kaczmarczyka w 1 r. śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30  w intencji ks. proboszcza Adama oraz katechetki Krystyny Madoń, z podziękowaniem za przygotowanie

           dzieci wczesnokomunijnych do sakramentów spowiedzi i komunii św., z prośbą o Boże

           błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski

18.00  do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji rodzin naszej parafii

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

19.00  w intencji młodzieży naszej parafii, a szczególnie przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

 

I SOBOTA - 06.05.2023 r. - Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

  7.00  w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi, obelgi i bluźnierstwa przeciwko

           Dziewictwu Matki Bożej

           Po Mszy św. - Medytacja i różaniec wynagradzający

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  za małżonków Joannę i Przemysława Golów z ok. 18 r. ślubu, z podziękowaniem za dar małżeństwa

           i rodzicielstwa oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i prowadzenie Ducha

           Świętego dla całej rodziny (K)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe        

 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 07.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + tatę Jana we wspomnienie urodzin, ++ mamy Cecylię i Helenę, + brata Bogusława oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron                                                                                                                                                                                 

  9.00  do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Burakowskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

           o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla solenizanta i jego rodziny

10.30  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + Henryka Olechno w 2 r. śmierci

10.30  z okazji 12 r. urodzin Kornelii Czechowicz, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o światło Ducha Świętego

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię Pyłypońską w 2 r. śmierci

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  w intencji Michała Całka z okazji 15 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,

           opiekę Świętej Rodziny i dary Ducha Świętego

Niedziela - 28.05.2023 r

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

07 - 14.05.2023 r.

 

I SOBOTA - 06.05.2023 r. - Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  za małżonków Joannę i Przemysława Golów z okazji 18 r. ślubu, z podziękowaniem za dar małżeństwa

           i rodzicielstwa oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i prowadzenie Ducha

           Świętego dla całej rodziny

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe    

 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 07.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + tatę Jana we wspomnienie urodzin, ++ mamy Cecylię i Helenę, + brata

           Bogusława oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron                                                                                                                                                                                 

  9.00  do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Burakowskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin,

           z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże

           dla solenizanta i jego rodziny

10.30  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + Henryka Olechno w 2 r. śmierci

10.30  z okazji 12 r. urodzin Kornelii Czechowicz, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą

           o światło Ducha Świętego

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię Pyłypońską w 2 r. śmierci

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  w intencji Michała Całka z okazji 15 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski,

           z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Świętej Rodziny i dary Ducha Świętego

 

PONIEDZIAŁEK - 08.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,

                                                            głównego patrona Polski

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ryszarda Kobryń w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

18.00  do Świętej Rodziny o łaskę zdrowia dla męża i ojca Stefana Stąchora

18.00  do Miłosierdzia Bożego o spokój duszy dla + Edwarda Tarsa (intencja od Barbary i Kazimierza Krok

           z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

         

WTOREK - 09.05.2023 r. - Dzień powszedni   

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Werner w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Janinę i Jana Ferenc w 10 r. śmierci oraz ++ z rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Karola Włoszka, jego + żonę Irenę oraz ich + syna Krzysztofa (intencja

           od sąsiadów z ul. Ejsmonda 7)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

          

ŚRODA - 10.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Ernesta i Małgorzatę Kała oraz ++ z rodziny Kała i Matyja

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla + mamy Michaliny w kolejną rocznicę śmierci

           oraz jej + syna Zygmunta

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00  dziękczynno-błagalna w intencji ks. Mariusza z okazji 20-lecia kapłaństwa i kolejnej rocznicy urodzin

18.00  do Miłosierdzia Bożego, z prośbą o dar zbawienia dla + mamy Ireny Barciuk w 10 r. śmierci

           oraz + Bolesława Barciuk

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

       

CZWARTEK - 11.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Łucję i Stanisława Bołdys w kolejne rocznice śmierci

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Jankowską w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

PIĄTEK - 12.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji ks. proboszcza Adama, ks. Mariusza i ks. Dariusza, z podziękowaniem za posługę

           duszpasterską, z prośbą o dary Ducha Świętego na dalszej drodze kapłańskiej (intencja od XII i XIII

           Róży Żywego Różańca)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Joannę i Emila, + męża Krzysztofa oraz ++ dziadków i babcie

           z obu stron

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Genowefę Obuchowicz (intencja od chrześnicy Marianny z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

                    

SOBOTA - 13.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.40  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej  Maryi Panny

  8.00  w intencji emerytów, rencistów, chorych i cierpiących parafian    

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes z indywidualnym

                                   błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  CZUWANIE FATIMSKIE: przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji I, II i III Róży

           Żywego Różańca, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo

           Boże i dary Ducha Świętego dla członków Róż i ich rodzin

           Po Mszy św. - Nabożeństwo różańcowe z procesją fatimską        

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marka Nizierskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Szewczyków, Wójcików i Furgałów

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mścisława Klimkiewicza oraz ++ z rodziny o dar nieba

10.30  w intencji Karola Drażyka z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

12.00  w intencji Stanisława Dyrdy z okazji 60 r. urodzin z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, z prośbą o błogosławieństwo

           Boże i dalszą opiekę Świętej Rodziny (K+TD)

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Heleny Socały z okazji 87 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu

           za przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata (K+TD)

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

21 - 28.05.2023 r.

 

SOBOTA  - 20.05.2023 r. - Dzień powszedni - II Dzień Nowenny do Ducha Świętego

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Wojciecha i Juliannę Kot, ++ braci Mieczysława, Józefa

           i Stanisława, + siostrę Helenę Sitarską, ++ Waleriana i Mariana, ++  teściów Józefa i Zofię Podsiadło

           oraz + Mirosława

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

NIEDZIELA - 21.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

                                                III Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Hildegardę Kubica w 2 r. śmierci, jej + męża Huberta Kubica, ++ z rodziny

           Kubica, Pacha i Kocima, + Jana Zaleskiego oraz + Henryka Kuc

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Sobczyk-Piątek (intencja od Małgorzaty Słota

           z rodziną)

10.30  do Miłosierdzia Bożego z prośbą o życie wieczne dla + Jana Halacz w kolejną rocznicę śmierci,

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Antoniego Szczepanek w 20 r. śmierci, ++ rodziców z obu stron,

          ++ dziadków, babcie, ciocie i wujków, + swatową Edeltraudę oraz ++ z pokrewieństwa

13.30  Ślub rzymski: Skornąg - Korfanty        

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  do Świętej Rodziny z prośbą o udzielenie potrzebnych łask dla wolontariuszek Anny, Urszuli i Marii

          sprawujących posługę w Oratorium Seniora Świętej Rodziny (intencja od seniorów)

                  

PONIEDZIAŁEK - 22.05.2023 r. - Dzień powszedni - IV Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + wujka Janusza Miszczyka

            Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Sowińską, ++ z rodziny Sowińskich, Tułeckich i Włodarczyk

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Werner (intencja od siostry Krystyny z rodziną i od Jadwigi)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

         

WTOREK - 23.05.2023 r. - Dzień powszedni - V Dzień Nowenny do Ducha Świętego   

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Edwarda Tarsa (intencja od Haliny i Eliasza Wojtarowicz z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ W INTENCJI NASZEJ OJCZYZNY

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Stefana i Helenę Ambrozik w kolejne rocznice śmierci, + męża

           Adama Jambor, ++ teściów Józefa i Mariannę oraz ++ z pokrewieństwa

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

          

ŚRODA - 24.05.2023 r. - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

                                        VI Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Waśko (intencja od chrzestnej z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Bernarda Filipka w 7 r. śmierci

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Wacława Ludwińskiego i + Wojciecha Kosek

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

       

CZWARTEK - 25.05.2023 r. - Dzień powszedni - VII Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Mieczysławę Bzdek

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Jana Janika (intencja od działkowców)

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  w intencji Marii Szewczuk z okazji 87 r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

           o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny (K+TD)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

 

PIĄTEK - 26.05.2023 r. - Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera

                                         VIII Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + mamy Ireny Ostrowskiej

18.00  dziękczynno-błagalna z okazji Dnia Matki w intencji wszystkich matek naszej parafii

18.00  do Miłosierdzia Bożego o chwałę nieba dla + mamy Marianny Florkiewicz

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

        

SOBOTA - 27.05.2023 r. - Dzień powszedni - IX  Dzień Nowenny do Ducha Świętego

  7.00  w intencji żywych i zmarłych ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła i parafii

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za dusze w czyśćcu cierpiące (intencja z ofiar ze skarbonki)

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Stanisławę Hajduszkiewicz w 5 r. śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

NIEDZIELA - 28.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Werner (intencja od Jacka i Bogusławy Wyporek z rodziną)

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla ++ rodziców Janiny i Jakuba Bodziony, + wujka Stefana Ociepka, + cioci Anny Sułkowskiej,

           ++ dziadków z obu stron i dusz w czyśćcu cierpiących

10.30  Rocznica Pierwszej Komunii Świętej           

10.30  w intencji Natalii i Michała Siwy z okazji 5 r. ślubu, z podziękowaniem za dar miłości małżeńskiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo

            i opiekę Świętej Rodziny (K + TD)

12.00  Msza św. Chrzcielna: Antonia Kluk, Bolesław Piotr Mol, Karol Krzysztof Staniek

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Jana Janik w 30 dzień po śmierci         

SOBOTA  - 29.04.2023 r. - Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy 

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Krystynę Jajko w 30 dzień po śmierci        

 

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 30.04.2023 r. - Niedziela Dobrego Pasterza

  7.00  w intencji wszystkich parafian

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Stefanowicz w 14 r. śmierci

10.30  Wczesna Komunia Święta

12.00  w intencji rocznego dziecka Heleny Mendera, w podziękowaniu za dar życia i łaskę Chrztu św., z prośbą

           o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla niej i całej najbliższej rodziny

15.30  Nabożeństwo w intencji powołań do służby Bożej

16.00  do Świętej Rodziny w intencji małżonków Ewy i Tadeusza Pochłopień z okazji 45 r. ślubu,

           z podziękowaniem za przeżyte lata i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary

           Ducha Świętego na kolejne lata życia dla jubilatów, dzieci i wnuków (K+TD)

 

PONIEDZIAŁEK - 01.05.2023 r. - Święto św. Józefa Rzemieślnika

  7.00  przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji parafian

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Józefa

12.00  Pierwsza Komunia Święta - grupa parafialna

18.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla Marii Widlarz (intencja od koleżanek ze Szkoły Podstawowej

           nr 14 w Tychach)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Genowefę Obuchowicz (intencja od Teresy Janeczko z dziećmi i wnukami)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

WTOREK - 02.05.2023 r. - Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła   

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Sobczyk-Piątek (intencja od Danuty Piątek)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Edwarda Tarsa w 30 dzień po śmierci i jego + żonę Helenę

            Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

ŚRODA - 03.05.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI,

                                         głównej patronki Polski 

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Helenę i Stefana Sochów, ++ Konstancję i Antoniego Gruszczyńskich,

           + Wawrzyna Gruszczyńskiego oraz + Dariusza Winconka

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Jerzego Chudzińskiego (intencja od sąsiadów)   

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko w 30 dzień po śmierci

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Auguścika (intencja od parafii Świętej Rodziny)

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Sobczyk-Piątek (intencja od męża z synem)         

 

I CZWARTEK - 04.05.2023 r. - Wspomnienie św. Floriana, męczennika, patrona archidiecezji katowickiej

  7.00  w intencji Leokadii Soińskiej z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu

           za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny i łaskę zdrowia

           Po Mszy św. - Nabożeństwo pierwszoczwartkowe w intencji kapłanów i o nowe powołania     

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  w intencji kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w intencji służby liturgicznej oraz osób

           konsekrowanych

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Ciereszko (intencja od sąsiadów z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

 

I PIĄTEK - 05.05.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla + Jana Kaczmarczyka w 1 r. śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30  w intencji ks. proboszcza Adama oraz katechetki Krystyny Madoń, z podziękowaniem za przygotowanie

           dzieci wczesnokomunijnych do sakramentów spowiedzi i komunii św., z prośbą o Boże

           błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski

18.00  do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji rodzin naszej parafii

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe

19.00  w intencji młodzieży naszej parafii, a szczególnie przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

 

I SOBOTA - 06.05.2023 r. - Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

  7.00  w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi, obelgi i bluźnierstwa przeciwko

           Dziewictwu Matki Bożej

           Po Mszy św. - Medytacja i różaniec wynagradzający

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  za małżonków Joannę i Przemysława Golów z ok. 18 r. ślubu, z podziękowaniem za dar małżeństwa

           i rodzicielstwa oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i prowadzenie Ducha

           Świętego dla całej rodziny (K)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo majowe        

 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 07.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + tatę Jana we wspomnienie urodzin, ++ mamy Cecylię i Helenę, + brata Bogusława oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron                                                                                                                                                                                 

  9.00  do Opatrzności Bożej w intencji Piotra Burakowskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

           o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla solenizanta i jego rodziny

10.30  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + Henryka Olechno w 2 r. śmierci

10.30  z okazji 12 r. urodzin Kornelii Czechowicz, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o światło Ducha Świętego

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Marię Pyłypońską w 2 r. śmierci

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  w intencji Michała Całka z okazji 15 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,

           opiekę Świętej Rodziny i dary Ducha Świętego

7 Niedziela Wielkanocna - 21.05.2023 r

Wniebowstąpienie Pańskie

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

14 - 21.05.2023 r.

 

SOBOTA - 13.05.2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  CZUWANIE FATIMSKIE: przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji I, II i III Róży

           Żywego Różańca, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo

           Boże i dary Ducha Świętego dla członków Róż i ich rodzin

           Po Mszy św. - Nabożeństwo różańcowe z procesją fatimską        

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14.05.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marka Nizierskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny

           Szewczyków, Wójcików i Furgałów

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mścisława Klimkiewicza oraz ++ z rodziny o dar nieba

10.30  w intencji Karola Drażyka z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej

12.00  w intencji Stanisława Dyrdy z okazji 60 r. urodzin z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane dary

           i łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i dalszą opiekę Świętej Rodziny (K+TD)

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Heleny Socały z okazji 87 r.

           urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,

           błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata (K+TD)