XXV Niedziela Zwykła - 24.09.2023 r

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

10 - 17.09.2023 r.

            

SOBOTA - 09.09.2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Babiarz w 1 r. śmierci oraz ++ z rodziny

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.09.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o chwałę nieba dla ++ rodziców Genowefy i Stefana, + brata

           Zbigniewa Bogacz w kolejne rocznice śmierci

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o chwałę nieba dla ++ rodziców Jana Sosny w 20 r. śmierci i Aliny

           Sosny w 8 r. śmierci oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

10.30  w intencji Julii Król z okazji 12 r. urodzin, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski,

           z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Świętej Rodziny

12.00  w intencji Anny Błaszczyszyn z okazji 60 r. urodzin, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski,

            z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata życia (TD)

15.30  Nieszpory

16.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Beatę i Marka Ciereszko w kolejne rocznice śmierci

              

PONIEDZIAŁEK - 11.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji syna Łukasza, w podziękowaniu za dar życia, z prośbą o łaskę nawrócenia

           oraz opiekę Matki Bożej

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Halską (intencja od Barbary Spirowskiej i Sabiny

           Witaszek z Buska)

           Po Mszy św. -  Nabożeństwo do Świętej Rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + mamy Wandy Klimkiewicz i ++ z rodziny

                   

WTOREK - 12.09.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Stanisława w 7 r. śmierci oraz ++ z rodziny Kapuśniak

           i Juszkiewicz

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + Bolesława Strzępa w 1 r. śmierci

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Guzik w 20 r. śmierci, + Mariannę Guzik w 10 r. śmierci,

           + Zbigniewa Bańka w 19 r. śmierci, + Walerię Bańka oraz ++ Helenę i Józefa Kabat (intencja

           od Barbary i Haliny)         

 

ŚRODA - 13.09.2023 r. - Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o dar szczęścia wiecznego dla + mamy Jadwigi Rudkowskiej w 8 r.

           śmierci i + taty Jana Rudkowskiego

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00  CZUWANIE FATIMSKIE: przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji XIII,

           XIV i XV Róży Żywego Różańca, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą

           o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla członków Róż i ich rodzin 

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Jaworskiego w 5 r. śmierci oraz ++ z pokrewieństwa z obu

           stron

           Po Mszy św. - Nabożeństwo różańcowe z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej  

 

CZWARTEK - 14.09.2023 r. - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Lewartowską (intencja od brata Janusza z rodziną)

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Stefana Strużyna w 22 r. śmierci, + żonę Anielę, + Zygmunta

           Ryboka w 4 r. śmierci oraz ++ z rodziny z obu stron

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + brata Stanisława Daszczyszak, ++ rodziców Marię i Michała

           oraz ++ z pokrewieństwa

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + syna Mariusza w 4 r. śmierci oraz ++ z rodziny Kowalczyk i Bąk

         

III PIĄTEK - 15.09.2023 r. - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

  7.00  w intencji Karoliny i Artura Lewińskich z okazji kolejnej rocznicy ślubu, z podziękowaniem

           za wspólne przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej

           Rodziny dla małżonków i córki

  7.00  przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, z prośbą o potrzebne dary i łaski dla członków

           Apostolstwa Dobrej Śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ernesta Riedla (intencja od Małgorzaty Banaszek)

19.00  w intencji młodzieży naszej parafii, a szczególnie przygotowujących się do sakramentu

           bierzmowania

 

SOBOTA - 16.09. 2023 r. - Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża

                                             i Cypriana, biskupa

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Płocieniak w 30 dzień po śmierci                                     

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Bogusława Błaszczak w 30 dzień po śmierci 

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mariana Pikułę, ++ Emilię i Jerzego Golda oraz ++ z rodziny

           Szczot, Jaromin, Hacaś i Pikuła

                 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.09.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Ziemiaka w 1 r. śmierci oraz ++ z rodziny

           Kwaśniewicz: Kazimierę, Julię, Józefa, Antoniego i Stanisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  9.00  w intencji córek Oliwii i Marceliny Główczyk z okazji 16 r. urodzin, z podziękowaniem

           za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów i Świętej Rodziny 

10.30  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Zofię i Leszka Sosobowskich

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ernesta Riedla we wspomnienie urodzin

15.30  Nieszpory

16.00  do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Krystynę Błaszczak w 30 r.śmierci, + Bogusława i jego

           ++ rodziców Piotra i Katarzynę Błaszczak, ++ rodziców Wincentego i Mariannę, ++ braci

           Stanisława, Mariana, Antoniego, + bratową Janinę - Kolankowskich oraz + Magdę Głażewską

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

27.08 - 03.09.2023 r.

       

SOBOTA - 26.08.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

                                            CZĘSTOCHOWSKIEJ

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Bogdana Lewańskiego, ++ siostry Leokadię, Zofię i Janinę,

           ++ szwagrów, + córkę Lidię oraz dusze w czyśćcu cierpiące

      

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.08.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ernesta Riedla (intencja od sąsiadów

           z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

  9.00  w intencji Haliny Blumskiej z okazji 75 r. urodzin, z podziękowaniem Bogu

           za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny

           (intencja od córek z rodzinami) (K+TD)

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Przemysława Pisz w 3 r. śmierci

12.00  w intencji Adama Ziarko z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego,

           z podziękowaniem za dar życia, łaskę wiary, z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie,

           błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny dla Adama, rodziców i chrzestnych         

16.00  dziękczynno-błagalna w intencji ks. Dariusza Kamińskiego z okazji kolejnej rocznicy

           urodzin i w podziękowaniu za dar trzyletniej posługi duszpasterskiej w naszej parafii,

           z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny

           na dalsze lata życia i na służbę w nowej parafii

      

PONIEDZIAŁEK - 28.08.2023 r. - Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Leokadię i Antoniego Szumowskich,

           ++ teściów Leokadię i Aleksandra Organek, ++ ich synów Tadeusza, Józefa i Jana

           oraz ++ wnuków

  7.00  w intencji syna i jego koleżanki, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne

           łaski i opiekę Świętej Rodziny

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

      

WTOREK - 29.08.2023 r. - Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

  7.00  w intencji żywych i zmarłych członków diakonii i grup parafialnych

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

      

ŚRODA - 30.08.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Teresę Szyłańską w 1 r. śmierci oraz za + Ryszarda

           Szyłańskiego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Pinocy (intencja od rodziny Labiak i Urbańczyk)

            Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

      

CZWARTEK - 31.08.2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Lewartowską (intencja od seniorów z oratorium

           Świętej Rodziny)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Chumowicz (intencja od Marka, Michała i Adama –

           kolegów ze szkoły podstawowej syna Tomasza)

      

I PIĄTEK - 01.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Czesława Kupczak, + syna Eugeniusza, ++ rodziców,

           ++ siostry, ++ szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30  Msza św. szkolna w intencji dzieci szkół podstawowych z okazji rozpoczęcia

           Nowego Roku Szkolnego

18.00  do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji rodzin naszej parafii

      

I SOBOTA - 02.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi, obelgi

           i bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Halską w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Medytacja i różaniec wynagradzający 

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Rutka, + Eugeniusza Rutka oraz ++ Zofię,

           Alojzego, Władysława i Jana Kapałka

      

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 03.09.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Bogusława, ++ rodziców Cecylię, Jana, Helenę oraz dusze

           w czyśćcu cierpiące

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Julię i Władysława Waśko (intencja od córek

           Ewy i Grażyny z rodzinami)  

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Stachurę (intencja od rodziny Rośkowiczów

           z dziećmi, wnukami i prawnukami)   

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Kocięckiego (intencja od seniorów)

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + dziadka Bogdana Pacholec w 13 r. śmierci, + babcię

           Eugenię Pacholec, + tatę Jerzego Pacholec, ++ dziadków Marię i Franciszka Mucha

           oraz ++ z rodziny

15.30  Nieszpory

16.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Pinocy (intencja od sąsiadów z ul. Edukacji 68)

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

24.09 - 01.10.2023 r.

 

SOBOTA - 23.09.2023 r. - Wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera i zakonnika

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Helenę Skrzypczyk (intencja od rodziny Zatorskich z Wodzisławia

           Śląskiego)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Leona Hajduka w 30 r. śmierci oraz ++ z rodzin Grzywna, Szczot,

          Hajduk, Basoń, Urbanek, Ziegler, Grela

         

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 24.09.2023 r.

  7.00  w intencji Danuty i Ireneusza Siek w 30 r. zawarcia Sakramentu małżeństwa oraz w kolejną

           rocznicę urodzin córki Kasi, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę

           i błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego (K+TD)

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Janinę Dziemieszkiewicz (intencja od wychowawców I-go

           Oddziału Szpitala „Stokrotka” w Goczałkowicach-Zdroju))

10.30  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Ewę i Jana Sobczyńskich

10.30  do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla + Krystyny Kost-Pająk w 3 r. śmierci

12.00  Msza św. z udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego: Adam Dariusz Piwowarczyk, Zuzanna

           Anna Wałęga, Wojciech Jerzy Czapski, Piotr Maciej Grzelak              Roczek: Iga Maria Parysz      

15.30  Nieszpory

16.00  o Miłosierdzie Boże i chwałę nieba dla + żony i mamy Barbary Wac w 12 r. śmierci, jej + syna

           Krzysia, ++ rodziców Marii i Andrzeja Wac oraz ++ Katarzyny i Antoniego Serafin

        

PONIEDZIAŁEK - 25.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Helenę i Franciszka, + wnuka Daniela, ++ braci

           Stanisława i Kazimierza, + córkę Lidię oraz ++ z pokrewieństwa

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + syna Piotra Orzeł w 1 r. śmierci, jego ++ teściów Jadwigę i Jacka

           Gorgoń oraz + ojca Rudolfa

           Po Mszy św. -  Nabożeństwo do Świętej Rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Krystyny Szmajduch we wspomnienie urodzin

        

WTOREK - 26.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Stachurę (intencja od szwagra Jacka Zięby z rodziną)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  w intencji żywych i zmarłych członków diakonii i grup parafialnych

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Janinę Lisowską w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Obrzęd rozesłania na nowy rok formacyjny i adoracja Najświętszego

                                  Sakramentu do 21.00

 

ŚRODA - 27.09.2023 r. - Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera

  7.00  w intencji Zofii z okazji 16 r. urodzin, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski,

           z prośbą o łaskę wiary i nawrócenia, zdrowie i opiekę Świętej Rodziny

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Lewartowską (intencja od chrześnicy Małgorzaty)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Stefana Stachurskiego w 10 r. śmierci, ++ rodziców z obu

           stron, + bratową Teresę, + Bronisława Rozmarynowskiego, ++ Krystynę i Adama Dudów

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Krystynę Starzyńską w 30 dzień po śmierci

 

CZWARTEK - 28.09.2023 r. - Wspomnienie św. Wacława, męczennika

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Alicję Grochowską w 30 dzień po śmierci (intencja od sąsiadów

           z ul. Elfów 32)

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Stanisławę Matejewską oraz ++ rodziców

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Krystynę Starzyńską (intencja od Marii Popławskiej)

 

PIĄTEK - 29.09.2023 r. - Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla + Krzysztofa Szewczyka w 30 dzień po śmierci

18.00  do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Świętych Archaniołów, w intencji wnuczek

           Melanii i Róży, z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Władysławę i Stanisława Stypułów, ++ Jadwigę

           i Stefana Burzackich oraz wszystkich zmarłych z rodziny Burzackich i Kijas 

                 

SOBOTA - 30.09.2023 r. - Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

  7.00  w intencji żywych i zmarłych ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła i parafii

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o spokój duszy i życie wieczne dla + Zofii Misiowiec w 30 dzień

           po śmierci                                  

13.00  Ślub konkordatowy: Adamczak - Złotnik

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Rozalię Pająk w 3 r. śmierci, + tatę Ludwika

           oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

         

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 01.10.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + brata Edwarda Mendysa i + bratowej Antoniny

           Mendys (intencja od siostry Danuty z mężem oraz chrześniaka Bogdana z żoną)

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Halinę Pluta w 18 r. śmierci i + Konrada Jaworskiego w 19 r.

           śmierci

10.30  do Miłosierdzia Bożego o chwałę nieba dla + Józefa Pinocy

12.00  w intencji Łucji Leki z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem Bogu za wszelkie

           otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata życia

15.15  Nabożeństwo różańcowe 

16.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla + Bogumiły Krzywdy w 1 r. śmierci i + Stanisława

           Krzywdy    

 

XXIV Niedziela Zwykła - 17.09.2023 r

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

10 - 17.09.2023 r.

            

SOBOTA - 09.09.2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Babiarz w 1 r. śmierci oraz ++ z rodziny

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.09.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o chwałę nieba dla ++ rodziców Genowefy i Stefana, + brata

           Zbigniewa Bogacz w kolejne rocznice śmierci

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o chwałę nieba dla ++ rodziców Jana Sosny w 20 r. śmierci i Aliny

           Sosny w 8 r. śmierci oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

10.30  w intencji Julii Król z okazji 12 r. urodzin, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski,

           z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Świętej Rodziny

12.00  w intencji Anny Błaszczyszyn z okazji 60 r. urodzin, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski,

            z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata życia (TD)

15.30  Nieszpory

16.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Beatę i Marka Ciereszko w kolejne rocznice śmierci

              

PONIEDZIAŁEK - 11.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji syna Łukasza, w podziękowaniu za dar życia, z prośbą o łaskę nawrócenia

           oraz opiekę Matki Bożej

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Halską (intencja od Barbary Spirowskiej i Sabiny

           Witaszek z Buska)

           Po Mszy św. -  Nabożeństwo do Świętej Rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + mamy Wandy Klimkiewicz i ++ z rodziny

                   

WTOREK - 12.09.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Stanisława w 7 r. śmierci oraz ++ z rodziny Kapuśniak

           i Juszkiewicz

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + Bolesława Strzępa w 1 r. śmierci

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Guzik w 20 r. śmierci, + Mariannę Guzik w 10 r. śmierci,

           + Zbigniewa Bańka w 19 r. śmierci, + Walerię Bańka oraz ++ Helenę i Józefa Kabat (intencja

           od Barbary i Haliny)         

 

ŚRODA - 13.09.2023 r. - Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o dar szczęścia wiecznego dla + mamy Jadwigi Rudkowskiej w 8 r.

           śmierci i + taty Jana Rudkowskiego

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00  CZUWANIE FATIMSKIE: przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji XIII,

           XIV i XV Róży Żywego Różańca, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą

           o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla członków Róż i ich rodzin 

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Jaworskiego w 5 r. śmierci oraz ++ z pokrewieństwa z obu

           stron

           Po Mszy św. - Nabożeństwo różańcowe z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej  

 

CZWARTEK - 14.09.2023 r. - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Lewartowską (intencja od brata Janusza z rodziną)

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Stefana Strużyna w 22 r. śmierci, + żonę Anielę, + Zygmunta

           Ryboka w 4 r. śmierci oraz ++ z rodziny z obu stron

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + brata Stanisława Daszczyszak, ++ rodziców Marię i Michała

           oraz ++ z pokrewieństwa

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + syna Mariusza w 4 r. śmierci oraz ++ z rodziny Kowalczyk i Bąk

         

III PIĄTEK - 15.09.2023 r. - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

  7.00  w intencji Karoliny i Artura Lewińskich z okazji kolejnej rocznicy ślubu, z podziękowaniem

           za wspólne przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej

           Rodziny dla małżonków i córki

  7.00  przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, z prośbą o potrzebne dary i łaski dla członków

           Apostolstwa Dobrej Śmierci

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ernesta Riedla (intencja od Małgorzaty Banaszek)

19.00  w intencji młodzieży naszej parafii, a szczególnie przygotowujących się do sakramentu

           bierzmowania

 

SOBOTA - 16.09. 2023 r. - Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża

                                             i Cypriana, biskupa

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Płocieniak w 30 dzień po śmierci                                     

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Bogusława Błaszczak w 30 dzień po śmierci 

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mariana Pikułę, ++ Emilię i Jerzego Golda oraz ++ z rodziny

           Szczot, Jaromin, Hacaś i Pikuła

                 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.09.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Ziemiaka w 1 r. śmierci oraz ++ z rodziny

           Kwaśniewicz: Kazimierę, Julię, Józefa, Antoniego i Stanisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  9.00  w intencji córek Oliwii i Marceliny Główczyk z okazji 16 r. urodzin, z podziękowaniem

           za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów i Świętej Rodziny 

10.30  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Zofię i Leszka Sosobowskich

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ernesta Riedla we wspomnienie urodzin

15.30  Nieszpory

16.00  do Miłosierdzia Bożego za + siostrę Krystynę Błaszczak w 30 r.śmierci, + Bogusława i jego

           ++ rodziców Piotra i Katarzynę Błaszczak, ++ rodziców Wincentego i Mariannę, ++ braci

           Stanisława, Mariana, Antoniego, + bratową Janinę - Kolankowskich oraz + Magdę Głażewską

XXIII Niedziela Zwykła - 10.09.2023 r

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

27.08 - 03.09.2023 r.

       

SOBOTA - 26.08.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

                                            CZĘSTOCHOWSKIEJ

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Bogdana Lewańskiego, ++ siostry Leokadię, Zofię i Janinę,

           ++ szwagrów, + córkę Lidię oraz dusze w czyśćcu cierpiące

      

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.08.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ernesta Riedla (intencja od sąsiadów

           z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

  9.00  w intencji Haliny Blumskiej z okazji 75 r. urodzin, z podziękowaniem Bogu

           za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny

           (intencja od córek z rodzinami) (K+TD)

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Przemysława Pisz w 3 r. śmierci

12.00  w intencji Adama Ziarko z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego,

           z podziękowaniem za dar życia, łaskę wiary, z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie,

           błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny dla Adama, rodziców i chrzestnych         

16.00  dziękczynno-błagalna w intencji ks. Dariusza Kamińskiego z okazji kolejnej rocznicy

           urodzin i w podziękowaniu za dar trzyletniej posługi duszpasterskiej w naszej parafii,

           z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny

           na dalsze lata życia i na służbę w nowej parafii

      

PONIEDZIAŁEK - 28.08.2023 r. - Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Leokadię i Antoniego Szumowskich,

           ++ teściów Leokadię i Aleksandra Organek, ++ ich synów Tadeusza, Józefa i Jana

           oraz ++ wnuków

  7.00  w intencji syna i jego koleżanki, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne

           łaski i opiekę Świętej Rodziny

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

      

WTOREK - 29.08.2023 r. - Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

  7.00  w intencji żywych i zmarłych członków diakonii i grup parafialnych

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

      

ŚRODA - 30.08.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Teresę Szyłańską w 1 r. śmierci oraz za + Ryszarda

           Szyłańskiego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Pinocy (intencja od rodziny Labiak i Urbańczyk)

            Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

      

CZWARTEK - 31.08.2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Lewartowską (intencja od seniorów z oratorium

           Świętej Rodziny)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Chumowicz (intencja od Marka, Michała i Adama –

           kolegów ze szkoły podstawowej syna Tomasza)

      

I PIĄTEK - 01.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Czesława Kupczak, + syna Eugeniusza, ++ rodziców,

           ++ siostry, ++ szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30  Msza św. szkolna w intencji dzieci szkół podstawowych z okazji rozpoczęcia

           Nowego Roku Szkolnego

18.00  do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji rodzin naszej parafii

      

I SOBOTA - 02.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi, obelgi

           i bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Halską w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Medytacja i różaniec wynagradzający 

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Rutka, + Eugeniusza Rutka oraz ++ Zofię,

           Alojzego, Władysława i Jana Kapałka

      

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 03.09.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Bogusława, ++ rodziców Cecylię, Jana, Helenę oraz dusze

           w czyśćcu cierpiące

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Julię i Władysława Waśko (intencja od córek

           Ewy i Grażyny z rodzinami)  

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Stachurę (intencja od rodziny Rośkowiczów

           z dziećmi, wnukami i prawnukami)   

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Kocięckiego (intencja od seniorów)

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + dziadka Bogdana Pacholec w 13 r. śmierci, + babcię

           Eugenię Pacholec, + tatę Jerzego Pacholec, ++ dziadków Marię i Franciszka Mucha

           oraz ++ z rodziny

15.30  Nieszpory

16.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Pinocy (intencja od sąsiadów z ul. Edukacji 68)

    P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

03 - 10.09.2023 r.

 

I SOBOTA - 02.09.2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Rutka, + Eugeniusza Rutka oraz ++ Zofię,

           Alojzego, Władysława i Jana Kapałka

               

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 03.09.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Bogusława, ++ rodziców Cecylię, Jana, Helenę oraz dusze

           w czyśćcu cierpiące

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Julię i Władysława Waśko (intencja od córek

           Ewy i Grażyny z rodzinami)  

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Stachurę (intencja od rodziny Rośkowiczów

           z dziećmi, wnukami i prawnukami)   

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Kocięckiego (intencja od seniorów)

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + dziadka Bogdana Pacholec w 13 r. śmierci, + babcię

           Eugenię Pacholec, + tatę Jerzego Pacholec, ++ dziadków Marię i Franciszka Mucha

           oraz ++ z rodziny

15.30  Nieszpory

16.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Pinocy (intencja od sąsiadów z ul. Edukacji 68)

               

PONIEDZIAŁEK - 04.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o chwałę nieba dla ++ rodziców Zofii i Krzysztofa Szymocha

           w kolejne rocznice śmierci, ++ Agnieszki i Stanisława, ++ Heleny i Jana,

          ++ z pokrewieństwa oraz dusz w czyśćcu cierpiących

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + męża i ojca Jana Wołczyka w 19 r.

           śmierci

           Po Mszy św. -  Nabożeństwo do Świętej Rodziny

  9.00  Msza św. z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego w intencji uczniów,

           katechetów, nauczycieli i pracowników szkół ponadpodstawowych znajdujących się

           na terenie parafii Świętej Rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla ++ rodziców Anny i Jana, + brata Jana

           oraz ++ z rodziny Mikrut

               

WTOREK - 05.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla + męża Leona Griswalda, ++ rodziców z obu

           stron, ++ 6 szwagrów i 3 sióstr, ++ Tadeusza i Marii Paluch, + Kazimierza Polok

           oraz ++ Kazimierza i Jadwigi Kasprzyk

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Edwarda Połap w kolejną rocznicę śmierci

18.00  w intencji syna Damiana o nawrócenie, z prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej

           Pomocy          

               

ŚRODA - 06.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji syna Mateusza o uwolnienie od złego, z prośbą o opiekę Matki Bożej

            Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Danutę Kaczmarzyk w 13 r. śmierci, + tatę Henryka

           Kaczmarzyk w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ernesta Riedla (intencja od sąsiadów

           z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

               

I CZWARTEK - 07.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Dariusza Winconka, + Jana Sochę i dusze w czyśćcu

           cierpiące

           Po Mszy św. - Nabożeństwo w intencji kapłanów i o nowe powołania

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  w intencji kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w intencji służby

            liturgicznej oraz osób konsekrowanych

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Stachurę (intencja od sąsiadów)

               

PIĄTEK - 08.09.2023 r. - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

  7.00  dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Świętej

           Rodziny dla całej rodziny

18.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla ++ rodziców Klary i Karola Rother,

           ++ rodziców  Eugenii i Stefana Majcherek i ich córki Urszulki, ++ rodziców

           Klementyny i Romana Labus

18.00  do Miłosierdzia Bożego o radość nieba dla ++ Michała, Marty, Tadeusza, Reginy,

           Joanny, Adama, ++ z pokrewieństwa oraz dusz w czyśćcu cierpiących

               

SOBOTA - 09.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.40  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny                                       

  8.00  w intencji emerytów, rencistów, chorych i cierpiących parafian

  8.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + mamy Czesławy Skrzypiec w kolejną

            rocznicę śmierci oraz + taty Józefa 

            Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes z indywidualnym

                                    błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Irenę Babiarz w 1 r. śmierci oraz ++ z rodziny

                

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.09.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o chwałę nieba dla ++ rodziców Genowefy i Stefana, + brata

           Zbigniewa Bogacz w kolejne rocznice śmierci

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o chwałę nieba dla ++ rodziców Jana Sosny w 20 r. śmierci

           i Aliny Sosny w 8 r. śmierci oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

10.30  w intencji Julii Król z okazji 12 r. urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane

           łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Świętej Rodziny

12.00  w intencji Anny Błaszczyszyn z okazji 60 r. urodzin z podziękowaniem Bogu

           za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej

           Rodziny na dalsze lata życia (TD)

15.30  Nieszpory

16.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Beatę i Marka Ciereszko w kolejne rocznice śmierci

XXII Niedziela Zwykła - 03.09.2023 r

P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

27.08 - 03.09.2023 r.

       

SOBOTA - 26.08.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

                                            CZĘSTOCHOWSKIEJ

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Bogdana Lewańskiego, ++ siostry Leokadię, Zofię i Janinę,

           ++ szwagrów, + córkę Lidię oraz dusze w czyśćcu cierpiące

      

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.08.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ernesta Riedla (intencja od sąsiadów

           z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

  9.00  w intencji Haliny Blumskiej z okazji 75 r. urodzin, z podziękowaniem Bogu

           za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny

           (intencja od córek z rodzinami) (K+TD)

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Przemysława Pisz w 3 r. śmierci

12.00  w intencji Adama Ziarko z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego,

           z podziękowaniem za dar życia, łaskę wiary, z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie,

           błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny dla Adama, rodziców i chrzestnych         

16.00  dziękczynno-błagalna w intencji ks. Dariusza Kamińskiego z okazji kolejnej rocznicy

           urodzin i w podziękowaniu za dar trzyletniej posługi duszpasterskiej w naszej parafii,

           z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny

           na dalsze lata życia i na służbę w nowej parafii

      

PONIEDZIAŁEK - 28.08.2023 r. - Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Leokadię i Antoniego Szumowskich,

           ++ teściów Leokadię i Aleksandra Organek, ++ ich synów Tadeusza, Józefa i Jana

           oraz ++ wnuków

  7.00  w intencji syna i jego koleżanki, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne

           łaski i opiekę Świętej Rodziny

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

      

WTOREK - 29.08.2023 r. - Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

  7.00  w intencji żywych i zmarłych członków diakonii i grup parafialnych

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

      

ŚRODA - 30.08.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Teresę Szyłańską w 1 r. śmierci oraz za + Ryszarda

           Szyłańskiego

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Pinocy (intencja od rodziny Labiak i Urbańczyk)

            Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

      

CZWARTEK - 31.08.2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Lewartowską (intencja od seniorów z oratorium

           Świętej Rodziny)

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Marię Chumowicz (intencja od Marka, Michała i Adama –

           kolegów ze szkoły podstawowej syna Tomasza)

      

I PIĄTEK - 01.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + męża Czesława Kupczak, + syna Eugeniusza, ++ rodziców,

           ++ siostry, ++ szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.30  Msza św. szkolna w intencji dzieci szkół podstawowych z okazji rozpoczęcia

           Nowego Roku Szkolnego

18.00  do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji rodzin naszej parafii

      

I SOBOTA - 02.09.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi, obelgi

           i bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Barbarę Halską w 30 dzień po śmierci

           Po Mszy św. - Medytacja i różaniec wynagradzający 

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Rutka, + Eugeniusza Rutka oraz ++ Zofię,

           Alojzego, Władysława i Jana Kapałka

      

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 03.09.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Bogusława, ++ rodziców Cecylię, Jana, Helenę oraz dusze

           w czyśćcu cierpiące

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Julię i Władysława Waśko (intencja od córek

           Ewy i Grażyny z rodzinami)  

  9.00  do Miłosierdzia Bożego za + Mirosława Stachurę (intencja od rodziny Rośkowiczów

           z dziećmi, wnukami i prawnukami)   

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Piotra Kocięckiego (intencja od seniorów)

12.00  do Miłosierdzia Bożego za + dziadka Bogdana Pacholec w 13 r. śmierci, + babcię

           Eugenię Pacholec, + tatę Jerzego Pacholec, ++ dziadków Marię i Franciszka Mucha

           oraz ++ z rodziny

15.30  Nieszpory

16.00  do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Pinocy (intencja od sąsiadów z ul. Edukacji 68)

XXI Niedziela Zwykła - 27.08.2023 r

 P O R Z Ą D E K   N A B O Ż E Ń S T W

20 - 27.08.2023 r.

 

SOBOTA - 19.08.2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Helenę i + tatę Eugeniusza Górny w kolejne

           rocznice śmierci

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Skonieczny w 30 dzień po śmierci

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA - 20.08.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Katarzynę Żelezny w 28 r. śmierci, jej + męża Stanisława,

           + syna Jana, ++ zięciów Zenona i Wiesława oraz ++ rodziców Marię i Jana Szopa

  9.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + męża Józefa Lewińskiego w kolejną

           rocznicę śmierci

10.30  do Opatrzności Bożej w intencji wnuczki Melanii z okazji 4 r. urodzin,

           z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Świętej

           Rodziny i Aniołów Stróżów

16.00  w intencji Amalii Szczepanek z okazji 87 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu

           za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Świętej

           Rodziny dla solenizantki, syna Krzysztofa i córki Iwony z rodzinami, a dla wnuków

           i prawnuków o dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów (K+TD)

                 

PONIEDZIAŁEK - 21.08.2023 r. - Wspomnienie św. Piusa X, papieża

  7.00  do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Marii Chumowicz (intencja

           od mieszkańców z ul. Dębowej 8 a,b,c)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

     

WTOREK - 22.08.2023 r. - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Fryderyka Garlińskiego w 2 r. śmierci, za + synową Jasmin

           oraz ++ z rodzin Garlińskich, Młynarzy i Woźniaków

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego

 

ŚRODA - 23.08.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Zofię Lewandowską (intencja od sąsiadów

           z ul. Elfów 31 do 37)

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

     

CZWARTEK - 24.08.2023 r. - Święto św. Bartłomieja, Apostoła

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00  do Miłosierdzia Bożego za ++ Danutę i Józefa Wesołowskich oraz ++ Martę i Alojzego

           Zioło

 

PIĄTEK - 25.08.2023 r. - Dzień powszedni

18.00  w intencji Marcela Kubka z okazji 18 r. urodzin, z podziękowaniem Bogu za dar życia

           i otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Świętej Rodziny i dary Ducha Świętego (K)

       

SOBOTA - 26.08.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

                                            CZĘSTOCHOWSKIEJ

15.30  w intencji Andrzeja i Marii Geppart z okazji 60 r. ślubu, ich synów Wojciecha

           i Agnieszki Geppart oraz Marka i Liliany Geppart z okazji 30-tych rocznic ślubu, a także

           córki Joanny i Jerzego Kocurek z okazji 20 r. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane

           łaski, z prośbą o opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata życia (K+TD)

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Bogdana Lewańskiego, ++ siostry Leokadię, Zofię i Janinę,

           ++ szwagrów, + córkę Lidię oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 27.08.2023 r.

  7.00  do Miłosierdzia Bożego za + Ernesta Riedla (intencja od sąsiadów

           z ul. Grota-Roweckiego 62 i 64)

  9.00  w intencji Haliny Blumskiej z okazji 75 r. urodzin, z podziękowaniem Bogu

           za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny

           (intencja od córek z rodzinami)(K+TD)

10.30  do Miłosierdzia Bożego za + Przemysława Pisz w 3 r. śmierci

12.00  w intencji Adama Ziarko z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego,

           z podziękowaniem za dar życia, łaskę wiary, z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie,

           błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Rodziny dla Adama, rodziców i chrzestnych         

16.00  w intencji ks. Dariusza Kamińskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin

           i w podziękowaniu za dar trzyletniej posługi duszpasterskiej w naszej parafii, z prośbą

           o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata

           życia i na służbę w nowej parafii

          

 

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY

W TYCHACH

KANCELARIA

ORATORIUM

KONTAKT

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

13.08. - 20.08.2023 r.

 

              

SOBOTA - 12.08. 2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  CZUWANIE FATIMSKIE: przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, w intencji X,XI i XII

          Róży Żywego Różańca, z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,                                      błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla członków Róż i ich rodzin, a dla zmarłych o życie

         wieczne

          Po Mszy św. -  Nabożeństwo różańcowe z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej

      

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 13.08.2023 r.

  7.00 do Miłosierdzia Bożego za + córkę Lidię we wspomnienie urodzin oraz ++ z pokrewieństwa

  9.00 do Miłosierdzia Bożego za + męża Karola Grzesika w 10 r. śmierci

10.30 do Miłosierdzia Bożego za + tatę i dziadka Andrzeja Górny we wspomnienie urodzin, + dziadka

         Eugeniusza, + szwagra Przemysława oraz ++ z rodziny

16.00 w intencji Marysi Goli z okazji 9 r. urodzin oraz Jasia Goli z okazji 12 r. urodzin, z podziękowaniem

         Bogu za dar życia, otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz prowadzenie

         Ducha Świętego dla solenizantów i całej rodziny (K)

          

PONIEDZIAŁEK - 14.08.2023 r. - Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i

                                                        męczennika

  7.00 do Miłosierdzia Bożego za + Józefa Ilnickiegow 1 r. śmierci oraz jego + żonę Annę Ilnicką w 22 r.

         śmierci

  7.00 do Miłosierdzia Bożego za ++  Danielę i Józefa Sieluk (intencja od sąsiadów z ul. Edukacji 68)              

          Po Mszy św. - Nabożeństwo do Świętej Rodziny

     

WTOREK - 15.08.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  7.00   do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla + Maćka Soińskiego w 1 r. śmierci oraz za dusze w czyśćcu

           cierpiące

  9.00   do Miłosierdzia Bożego za ++ dziadków Marię i Piotra Łukasiewiczów  oraz ++ z rodzin                                               Rudkowskich i Łukasiewiczów

10.30   do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + mamy Ireny Ostrowskiej we wspomnienie urodzin

16.00   o Miłosierdzia Boże i chwałę nieba dla + żony i mamy Barbary Wac, jej + syna Krzysia, ++  chrześnic

            Danuty i Patrycji, ++ rodziców Marii i Andrzeja  Wać oraz ++ teściów Katarzyny i Antoniego Serafin

          

ŚRODA - 16.08.2023 r. - Dzień powszedni

  7.00   do Miłosierdzia Bożego o dar szczęścia wiecznego dla + męża Włodzimierza Burakowskiego w kolejną

           rocznicę śmierci, ++ rodziców Marii i Stanisława oraz ++ sióstr Barbary i Grażyny

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

     

CZWARTEK - 17.08.2023 r. - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA, głównego patrona

                                                archidiecezji i metropolii katowickiej

17.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00   do Miłosierdzia Bożego za + mamę Eugenię Kowalczyk w 3 r. śmierci oraz jej + męża Stanisława

 

III PIĄTEK - 18.08.2023 r. - Dzień powszedni

18.00   do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla + mamy Genowefy Mucha w 30 r. śmierci, + taty Edmunda

           Mucha w 25 r. śmierci oraz dla ++  z rodzin Mucha, Ślaska, Matela i dusz w czyśćcu cierpiących

           Po Mszy św. - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

       

SOBOTA - 19.08. 2023 r. - Dzień powszedni

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + mamę Helenę Górną i + tatę Eugeniusza w kolejne rocznice śmierci

18.00  do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Skonieczny w 30 dzień po śmierci

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA - 20.08.2023 r.

  7.00 do Miłosierdzia Bożego za + Katarzynę Żelezny w 28 r. śmierci, jej + męża Stanisława, + syna Jana,

         ++ zięciów Zenona i Wiesława oraz ++ rodziców Marię i Jana Szopa

  9.00 do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia  dla + męża Józefa Lewińskiego w kolejną rocznicę śmierci

10.30 do Opatrzności Bożej w intencji wnuczki Melanii z okazji 4 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za

         otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Świętej Rodziny i Aniołów Stróżów

16.00 w intencji Amalii Szczepanek z okazji 87 r. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski,

          z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla solenizantki, syna Krzysztofa

          i córki Iwony z rodzinami a dla wnuków i prawnuków o dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów

         (K + TD)

XIX Niedziela Zwykła - 13.08.2023 r

XX Niedziela Zwykła - 20.08.2023 r

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Parafia p.w. Świętej Rodziny w Tychach - 2023

INTENCJE